REMC

Respublikinio energetikų mokymo centro Energetikos darbuotojų sertifikavimo skyrius atestuoja  energetikos darbuotojus   pagal Energetikos darbuotojų atestavimo schemą suderintą su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos. Daugiau informacijos